Spread the love

לפרשה הקודמת – מצורע

לפרשה הבאה – קדושים

הפרשה ה-29 במספר בסדר הפרשות והפרשה השישית בספר "ויקרא".

עבודת הכיפורים – ספר ויקרא, פרק טז, פסוקים א-כח

אלוהים מדבר אל משה אחרי מות שני בני אהרון (בפרשת שמיני) ומצווה את משה להדריך את אחיו אהרון שלא להיכנס בכל עת אל קודש הקודשים פן ימות, כיוון שאלוהים שוכן על הכפורת בדמות ענן כִּי בֶּעָנָן, אֵרָאֶה עַלהַכַּפֹּרֶת (זו הסיבה שהפרשה פותחת באיזכור מות נָדָב וַאֲבִיהוּא.

מכאן התורה מציינת את עבודת הכהן הגדול בעת שניתן להיכנס אל קודש הקודשים (ביום הכיפורים):

איסוף פריטים:

 • על הכהן הגדול להביא פר לקורבן חטאת ואיל לקורבן עולה.
 • הכהן הגדול ילבש את הבגדים הבאים לאחר שיטבול: כתונת, מכנס, אבנט ומצנפת עשויי בד.
 • הכהן הגדול יקבל מנציגי העדה שני עיזים צעירות שְׂעִירֵי עִזִּים לקורבן חטאת ואיל לקורבן עולה.

עבודת הקורבנות:

 • הכהן הגדול להכניס לחצר המשכן את הפר שקנה בכספו.
 • הכהן הגדול ידביק גורלות על שני העיזים ויערוך הגרלה שבה יקבע מי מהעיזים יוקרב לאלוהים והשני יוקרב לעזאזל גּוֹרָל אֶחָד לַיהוָה, וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל.
  • העז שנבחרה לאלוהים תוכנס לאוהל מועד על מנת שתוקרב כקורבן חטאת.
  • העז שנבחרה לעזאזל תישלח למדבר לְשַׁלַּח אֹתוֹ לַעֲזָאזֵל, הַמִּדְבָּרָה.
 • הכהן הגדול יגש אל הפר ויתוודה על עוונותיו ועל עוונות בני ביתו וישחט את הפר וְשָׁחַט אֶתפַּר הַחַטָּאת, אֲשֶׁרלוֹ
 • הכהן הגדול יקח מחתה מלאה בגחלים לוחשות מהמזבח החיצון וימלא את כפות ידיו בקטורת הסמים ויכניס את המחתה עם הקטורת אל תוך קודש הקודשים ויפזר מהקטורת על הגחלים. כתוצאה מכך יווצר ענן שיכסה את מכסה ארון העדות וכך ינצל הכהן הגדול מדין מיתה.
 • כעת הכהן הגדול נמצא בתוך קודש הקודשים. עליו להזות מדם הפר שנשחט פעם אחת על פני הכפורת לכיוון מזרח (כעת הוא ניצב מערבית לה) ושבע פעמים לפני הכפורת (על הקרקע שלפני ארון העדות).
 • הכהן הגדול ישחט את השעיר שהוקרב לאלוהים ויזה מדמו באופן זהה כפי שנהג עם דם פר החטאת. בכך מכפר הכהן הגדול על בני ישראל שחטאו בטומאה מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ואף על אלו שחטאו במזיד וּמִפִּשְׁעֵיהֶם, לְכָלחַטֹּאתָם.
 • הכהן ישוב ויזה מדם השעיר מחוץ לקודש הקודשים אל כיוון קדש הקודשים (ממזרח למערב).

כללי המשחק:

 • אסור לאף אדם (כהן כמובן) להיות נוכח באוהל מועד בזמן שהכהן הגדול מבצע את תפקידו זה נאמנה וְכָלאָדָם לֹאיִהְיֶה בְּאֹהֶל מוֹעֵד, בְּבֹאוֹ לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁעַדצֵאתוֹ

 

המשך העבודה:

 • הכהן הגדול יוצא אל החצר ומכפר על המזבח החיצון באופן הבא:
  • יש למרוח מדם הפר והעז על ארבע קרנות המזבח.
  • יש להזות מדם הפר והעז על המזבח עצמו שבע פעמים.
 • הכהן הגדול יגש אל העז שמיועדת כקורבן לעזאזל.
  • הכהן הגדול יסמוך ידיו על ראש העז ויתוודה על חטאי בני ישראל הִתְוַדָּה עָלָיו אֶתכָּלעֲוֺנֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאֶתכָּלפִּשְׁעֵיהֶם לְכָלחַטֹּאתָם;
  • כעת נחשב הדבר שחטאי עם ישראל שוכנים על ראש העז וְנָתַן אֹתָם עַלרֹאשׁ הַשָּׂעִיר והעז משולחת אל המדבר בידי אדם המיועד לכך וְשִׁלַּח בְּיַדאִישׁ עִתִּי הַמִּדְבָּרָה. העז נושאת את עוונות בני ישראל אל איזור שומם במדבר וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶתכָּלעֲוֺנֹתָם, אֶלאֶרֶץ גְּזֵרָה ושם ידחוף האיש את העז מצוק גבוה אל מותו האכזר על פני סלעים משוננים שיקרעו ויבתרו את בשרו.

 

 • הכהן הגדול יכנס אל אוהל מועד ויפשוט את בגדי הבד ויניחם בתוך האוהל.
 • כעת יטבול הכהן הגדול בחצר אוהל מועד ולאחר מכן ילבש את בגדי הכהונה.

 

המשך עבודת הקורבנות:

 • הכהן הגדול ישחט את קורבנות העולה של האיל אותו הביא בעצמו ואת האיל שקיבל מנציגי העם (קורבנות עולה מכפרים על הרהורי הלב).
 • הכהן הגדול ישרוף על המזבח את החלב (הקרום שמכסה את איברי העיכול) אשר נאספו מפר ועז החטאת.
 • האיש ששילח את העז למותה במדבר יטבול ויכבס בגדיו בטרם ישוב למחנה.
 • הכהן הגדול יצווה את הכהנים להוציא את גופות הפר והעז אל מחוץ למחנה, שם ישרפו את העור, הבשר והאוכל שנותר במעי החיות. על הכהנים שביצעו את המשימה לטבל ולכבס בגדיהם בטרם ישובו אל המחנה.

יום הכיפורים – ספר ויקרא, פרק טז, פסוקים כט-לד

 

אלוהים מצווה את עם ישראל (האזרח והגרים) להתענות ולהיבטל ממלאכה ביום העשירי לחודש השביעי (זהו יום הכיפורים) תְּעַנּוּ אֶתנַפְשֹׁתֵיכֶם, וְכָלמְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ כי בכוחו של יום זה לכפר על חטאי עם ישראל ולטהר אותנו. זהו יום שביתה שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם, וְעִנִּיתֶם אֶתנַפְשֹׁתֵיכֶםחֻקַּת, עוֹלָם.

כעת אהרון הכהן הוא שמוסמך לעבודת הכיפורים, אך בהמשך הדורות הכהן הגדול שנמשח בשמן המשחה ונבחר לכהונה אחר אביו ולובש את בגדי הכהונה הוא זה שיכפר על חטאי עם ישראל. הכהן הגדול יכפר, כפי שהוזכר, בקודש הקודשים, באוהל מועד ובמזבח החיצון ויכפר על חטאי הכהנים ועם ישראל. אלוהים מצווה את בני ישראל לשמור את קדושת יום הכיפורים פעם בשנה.

משה מקיים את ציווי השם.

גבולות גזרה – ספר ויקרא, פרק יז, פסוקים א-ט

אלוהים מורה למשה לדבר אל אהרון ובניו ואל בני ישראל לצוות עליהם איסור להקריב קורבנות מחוץ למשכן. מי שיפר אסור זה ייחשב למי שרצח דָּם יֵחָשֵׁב לָאִישׁ הַהוּא, דָּם שָׁפָךְ (כי הדם הוא נפש האדם כפי שנלמד בחלק הבא) ועונשו להיכרת מהעם. כל זאת על מנת שבני ישראל המורגלים לשחוט בשדה למאכל לא יטעו להקריב שם קורבנות לאלוהים. את הקורבנות עליהם להביא למשכן שם יוקרבו; הכהן יזרוק את הדם על המזבח החיצון וישרוף עליו את החלב, הקרום שעל איברי העיכול. בדרך זו בני ישראל לא יקריבו את קורבנותיהם בפני שדים וְלֹא-יִזְבְּחוּ עוֹד, אֶת-זִבְחֵיהֶם, לַשְּׂעִירִם, אֲשֶׁר הֵם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם. התורה חוזרת על כך שהאיסור למפר הוראה זו הוא כרת.

לא שותים דם – ספר ויקרא, פרק יז, פסוקים י-יד

אסור לבן ישראל לאכול או לשתות מן הדם וְנָתַתִּי פָנַי, בַּנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת אֶת-הַדָּם ומי שמפר הוראה זו עונשו כרת. אלוהים מסביר שנפש הבשר מצויה בדם כפי שבכוחו של דם הקורבנות לכפר על הנפש כִּי-הַדָּם הוּא, בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר..

כאשר בן ישראל צד חיה או עוף עליו לשפוך את דמה ולכסות את הדם בעפר וְשָׁפַךְ, אֶת-דָּמוֹ, וְכִסָּהוּ, בֶּעָפָר..

נבלות וטרפות – ספר ויקרא, פרק יז, פסוקים טו-טז

אם בן ישראל אוכל נבלה (בהמה שמתה ללא שחיטה) או טרפה (בעל חיים לא כשר או בעל חיים כשר שלא נשחט כהלכה) עליו לכבס בגדיו ולטבול ולהמתין עד הערב, אז יטהר. אם לא יעשה כן הוא ייענש בעונש שמתחייב בו כתוצאה מהמעשה.

– ספר ויקרא, פרק יח, פסוקים א-ל

לפרשה הקודמת – מצורע

לפרשה הבאה – קדושים

השאר תגובה