Spread the love

לפרשה הקודמת – מסעי

לפרשה הבאה – ואתחנן

הפרשה הפותחת את החומש החמישי ופרשה מד בסדר הפרשות.

– ספר דברים, פרק א פסוקים א-כא

השאר תגובה