Spread the love

לפרשה הקודמת – שמות

לפרשה הבאה – בוא

ברית זה ברית – ספר שמות, פרק ו – פסוקים ב-יג

אלוהים מדבר אל משה ומזכיר את הברית שכרת עם אברהם, יצחק ויעקב לתת את ארץ כנען בידיהם לשבת בה, ומוסיף כי גם הוא שמע את זעקות הכאב של בני ישראל וזכר את הברית אשר כרת. אלוהים מורה למשה לומר לבני ישראל שאלוהים מוציא אותם כעת  מהסבל ומשחרר אותם מעבדות וְגָאַלְתִּי אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה, וּבִשְׁפָטִים גְּדֹלִים כעת הוא לוקח את בני ישראל שיהיו לו לעם והוא יהיה להם לאלוהים וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם, וְהָיִיתִי לָכֶם לֵאלֹהִים ובכך ידעו שאלוהים הוא זה שמושיע את עם ישראל (ובכך מספק הסבר לשאלה מדוע עם ישראל היה צריך להשתעבד במשך כל כך הרבה שנים). אלוהים מבטיח שיביא את בני ישראל אל הארץ המובטחת ומעניק לנו אותה לירושה ולהורשה. משה מבשר את הדברים לבני ישראל, אך הסבל הכבד שבו העם היה נתון מנע מהם אורך רוח להקשיב לדבריו וְלֹא שָׁמְעוּ, אֶל-מֹשֶׁה, מִקֹּצֶר רוּחַ, וּמֵעֲבֹדָה קָשָׁה.

אלוהים מבקש ממשה שידבר אל פרעה והוא ישלח את בני ישראל מארצו. משה מביע חשש שאם בני ישראל לא הבו לשמוע לו הכיצד ניתן לצפות שפרעה ישמע אותו? משה מעיד על עצמו שדוברות זה לא התחום שהוא מצטיין בו וְאֵיךְ יִשְׁמָעֵנִי פַרְעֹה, וַאֲנִי עֲרַל שְׂפָתָיִם. אלוהים מבהיר למשה ולאהרון שעליהם לדבר בשם בני ישראל ואל בני ישראל ואל פרעה להוציא את בני ישראל ממצרים. אין כעת זמן מיותר לחששות.

בתי ראובן, שמעון ולוי – ספר שמות, פרק ו – פסוקים יד-כז

התורה מציינת את ראשי בתי אבות ישראל:

התורה מדגישה שאהרון ומשה הם ראשי בית אב לוי שאלוהים הורה להם להוציא את ישראל ממצרים.

הזנקה – ספר שמות, פרק ו – פסוקים כח-ל, פרק ז – פסוקים א-ז

התורה מזכירה לנו שאלוהים דיבר אל משה לומר לפרעה את כל אשר אלוהים ידבר אליו, ואילו משה הביע חוסר ביטחון שאין הוא מתאים לתפקיד כיוון שאינו מצטיין בדיבור הֵן אֲנִי, עֲרַל שְׂפָתַיִם, וְאֵיךְ, יִשְׁמַע אֵלַי פַּרְעֹה.

אלוהים מדבר אל משה שמשה יהיה בעצמו אלוהים לפרעה ואהרון אחיו יהיה לנביא עבורו. על משה לדבר את כל אשר יצווה אותו אלוהים ואהרון הוא שידבר אל פרעה. אלוהים משתף את משה שהוא יגרום לפרעה לסרב לשלח לחופשי את בני ישראל וַאֲנִי אַקְשֶׁה, אֶתלֵב פַּרְעֹה  ואז אלוהים יכה בו באותות ובמופתים, ועדיין פרעה לא יענה לבקשותיהם. אז אלוהים יכה בו בעוצמה ויוציא את בני ישראל בניסים עצומים וְהוֹצֵאתִי אֶתצִבְאֹתַי אֶתעַמִּי בְנֵייִשְׂרָאֵל, מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, בִּשְׁפָטִים, גְּדֹלִים. כך ידעו המצרים את אלוהים והוא שיוציא את בני ישראל מתוכם. משה ואהרון מצייתים לאלוהים. התורה מציינת שמשה היה בן 80 ואהרון היה בן 83 בעת שדיברו אל פרעה.

מופת התנינים – ספר שמות, פרק ז – פסוקים ח-יג

אלוהים אומר למשה ולאהרון שכשפרעה יבקש מהם להוכיח את כוחם באמצעות אות על טבעי על משה לומר לאהרון להשליח את מטהו לפני פרעה, והמטה יהפוך לתנין קַח אֶתמַטְּךָ וְהַשְׁלֵךְ לִפְנֵיפַרְעֹהיְהִי לְתַנִּין.. משה ואהרון עושים כן מול פרעה והמטה אכן הופך לתנין. פרעה מזמן את המכשפים המצרים וגם הם משליכים מטות שהופכים לתנינים, אך מטה אהרון בולע את המטות של חרטומי מצרים (לא ברור כיצד ייתכן אם המטות שלהם כבר הפכו לתנינים) וַיַּשְׁלִיכוּ אִישׁ מַטֵּהוּ, וַיִּהְיוּ לְתַנִּינִם; וַיִּבְלַע מַטֵּהאַהֲרֹן, אֶתמַטֹּתָם. כפי שאלוהים בישר פרעה אכן נותר עיקש בסירובו לשלח את עם ישראל לחופשי.

דם – ספר שמות, פרק ז – פסוקים יד-כה

אלוהים אומר למשה שליבו של פרעה כבד מדי בשביל לשחרר את עם ישראל מעבדות. אלוהים מורה למשה לפגוש את פרעה בבוקר על שפת היאור ולקחת עימו את המטה שלו (אותו מטה שהפך לנחש בהר סיני). אלוהים מורה למשה להעביר מסר לפרעה בשם אלוהים: אלוהי העברים שלח אותי אליך על מנת לומר לך לשלח את עמו שיעבדו אותו במדבר, והנה עד כה לא שמעת לבקשתו. כעת תדע כי אני אלוהים. הנה אני מכה באמצעות המטה בנהר היאור והמים יהפכו לדם הִנֵּה אָנֹכִי מַכֶּה בַּמַּטֶּה אֲשֶׁרבְּיָדִי, עַלהַמַּיִם אֲשֶׁר בַּיְאֹרוְנֶהֶפְכוּ לְדָם. הדגים ימותו והמצרים לא יוכלו לשתות מים מהנהר.

אלוהים מורה למשה לבקש מאהרון שיקח את מטהו ולהטות ידו על כל מקווי המים של מצרים והם יהפכו לדם. ארץ מצרים תהיה מלאה בדם וְהָיָה דָם בְּכָלאֶרֶץ מִצְרַיִם, וּבָעֵצִים וּבָאֲבָנִים. משה ואהרון עושים כן ומימי מצרים הופכים לדם. חרטומי פרעה מצאו מים (רש"י מסביר שמדובר במי תהום) וגם הפכו אותם לדם. פרעה נותר עיקש בסירובו ופנה אל ביתו. המצרים חפרו מסביב ליאור על מנת לשאוב מים. מכת הדם נמשכה שבוע ימים.

צפרדע – ספר שמות, פרק ז – פסוקים כו-כט, פרק ח, פסוקים א-יא

אלוהים מורה למשה לדבר שוב אל פרעה שאלוהים מבקש שישלח את עמו לחופשי על מנת שיעבדו אותו, ואם הוא יתמיד בסירובו הוא ישטוף את ארצו בצפרדעים. היאור ישרוץ מצפרדעים והם יעלו ממנו וימלאו את ביתו ואת חדרו ואת מיטתו ואת בתי עבדיו ואת עמו ואף יקפצו לתוך התנורים. אלוהים מורה למשה לדבר אל אהרון שיט את מטהו על פני מקווי המים והצפרדעים יעלו וימלאו את מצרים. אהרון עושה כן והצפרדעים אכן מכסים את ארץ מצרים. חרטומי פרעה מכשפים אף הם צפרדעים ומעלים אותם מהמים אל הארץ. פרעה קורא למשה ולאהרון ומבקש מהם שיבקשו מאלוהים שיסיר את הצפרדעים מעליו ומעל ארץ מצרים ובתמורה הוא ישחרר את העם לחופשי והם יהיו רשאים לזבוח לאלוהים. משה מבקש מפרעה שיבחר מתי הוא רוצה שהצפרדעים יחזרו ליאור והלה משיב לו מחר. משה מסכים ומסביר לפרעה שבכך הוא יידע שזהו נס מעשה אלוהים. משה ואהרון יוצאים מפרעה ומשה צועק לאלוהים שישים סוף לעונש זה. אלוהים עושה כן וכל הצפרדעים מתים. המצרים עורמים את הכמויות האדירות של הפגרים ומצרים מתמלאת בסירחון רקבונם. הוקל לפרעה כעת שהצפרדעים נעלמו והוא לא מקיים את הבטחתו למשה ואהרון.

– ספר שמות, פרק ח – פסוקים יב-טו

– ספר שמות, פרק ח – פסוקים טז-כח

– ספר שמות, פרק ט – פסוקים א-ז

– ספר שמות, פרק ט – פסוקים ח-יב

– ספר שמות, פרק ט – פסוקים יג-לה

לפרשה הקודמת – שמות

לפרשה הבאה – בוא

השאר תגובה